รับสัญญาณถ่ายทอดสด SAHAPAT ADMISSION ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย

โรงเรียนแสงอรุณ กำหนดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมโครงการ ...

อ่านเพิ่มเติม
นักเรียนแสงอรุณได้รางวัลชมเชยภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ

เมื่อวันที่ 29 - 30 กันยายน 2561 โรงเรียนแสงอรุณได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ...

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนโรงเรียนแสงอรุณ ...

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนแสงอรุณ ระเบียบการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ...

นักเรียนแสงอรุณ ระดับปฐมวัย คว้ารางวัลขวัญใจหนูน้อยนักเล่านิทาน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park เด็กชายศิษฎ์ธวัช ลียะวรากุล ...

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดย พ.อ. นพ. พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนแสงอรุณได้ร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา ...

แสงอรุณร่วมรายการถวายพระพรวันแม่ ที่ช่อง 7 HD

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนแสงอรุณ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนไปร่วมบันทึกเทปการแสดงถวายพระพร ...