ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 12 ธ.ค. 2560
กิจกรรมโรงเรียน
สำหรับครู
สำหรับนักเรียนประถม-มัธยม
วันหยุด
สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
  • 04 ธ.ค. 2560 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
  • 05 ธ.ค. 2560 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  • 11 ธ.ค. 2560 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
  • 15 ธ.ค. 2560 งานนิทรรศการวิชาการ
  • 16 ธ.ค. 2560 งานสายสัมพันธ์แสงอรุณ
  • 19 ธ.ค. 2560 อ.3-ป.6 สอบกลาภาค
  • 25 ธ.ค. 2560 วันคริสต์มาส
  • 26 ธ.ค. 2560 ม.1-ม.6 สอบกลางภาค
  • 28 ธ.ค. 2560 กิจกรรมวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  • 29 ธ.ค. 2560 กิจกรรมวันปีใหม่