ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 20 ส.ค. 2560
กิจกรรมโรงเรียน
สำหรับครู
สำหรับนักเรียนประถม-มัธยม
วันหยุด
สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
  • 04 ส.ค. 2560 ทัศนศึกษา ม.1-ม.2
  • 11 ส.ค. 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  • 14 ส.ค. 2560 วันหยุดชดเชย วันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  • 17 ส.ค. 2560 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
  • 18 ส.ค. 2560 กิจกรรมท่องโลกกาลเวลา
  • 21 ส.ค. 2560 กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์
  • 25 ส.ค. 2560 ทัศนศึกษา ม.3-ม.4
  • 28 ส.ค. 2560 การแข่งขันฟุตซอลแสงอรุณคัพ