กิจกรรมโรงเรียน
สำหรับครู
สำหรับนักเรียนประถม-มัธยม
วันหยุด
สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 • 05 ก.ย. 2561 ประกวดคัดลายมือระดับปฐมวัย
 • 07 ก.ย. 2561 ประกวดมารยาทไทย
 • 10 ก.ย. 2561 ประกวดมารยาทไทย
 • 16 ก.ย. 2561 งานฉลองวัดซางตาครู้ส
 • 21 ก.ย. 2561 ป.1-ม.6 สอบปลายภาค 1/2561
 • 24 ก.ย. 2561 ป.1-ม.6 สอบปลายภาค 1/2561
 • 25 ก.ย. 2561 อ.2-อ.3 สอบปลายภาค 1/2561
 • 25 ก.ย. 2561 ม.1-ม.3 สอบปลายภาค 1/2561
 • 26 ก.ย. 2561 ป.1-ป.6 สอบปลายภาค 1/2561
 • 26 ก.ย. 2561 ม.4-ม.6 สอบปลายภาค 1/2561
 • 27 ก.ย. 2561 ม.1-ม.3 สอบปลายภาค 1/2561
 • 28 ก.ย. 2561 ม.4-ม.6 สอบปลายภาค 1/2561
ติดต่อ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 • ผู้เข้าชมวันนี้
  0
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  0
 • ผู้เข้าชมปีนี้
  0
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  0