ปรัชญา-คติพจน์

วันที่ 20 ม.ค. 2561

ปรัชญาของโรงเรียน

สร้างภูมิรู้   สู่ภูมิธรรม   สมภาคภูมิ
คติพจน์ของโรงเรียน

 ริเริ่ม     เกิดความก้าวหน้า
พัฒนา   เกิดผลงาน
สะกดกลั้น   กิดสติรอบคอบ
นบนอบ   เกิดความเจริญ