สีประจำโรงเรียน

วันที่ 23 ต.ค. 2560
แดง ฟ้า


สีแดง หมายถึง ความสว่าง พลัง และปัญญา


สีฟ้า หมายถึง ความสุภาพ นอบน้อม และมีสติ