สีประจำโรงเรียน

วันที่ 20 ม.ค. 2561
แดง ฟ้า


สีแดง หมายถึง ความสว่าง พลัง และปัญญา


สีฟ้า หมายถึง ความสุภาพ นอบน้อม และมีสติ