อัลบั้มรูป : พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 20 ม.ค. 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงอรุณร่วมกับจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1