ผู้เข้าชม : 1553
โรงเรียนแสงอรุณ รับสมัครครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย
- อายุ/เพศ ไม่จำกัด
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือวุฒิปริญญาตรีอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน รับผิดชอบในหน้าที่
- หากมีประสบการณ์ในการสอนมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารประกอบการสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาหลักฐานทางการศึกษา
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)

สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ ชั้น 2 ตึกคณาจารย์ โรงเรียนแสงอรุณ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง