ผู้เข้าชม : 1771
แผนกปฐมวัย โรงเรียนแสงอรุณ ขอเชิญท่านผู้ปกครองและบุคคลภายนอกที่สนใจร่วมชมผลงานของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนแสงอรุณ และพบปะพูดคุยกับคุณครูระดับปฐมวัย ในงาน Open Class ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 ณ ตึกพระวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนแสงอรุณ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น.
Open Class ระดับปฐมวัย เป็นการเปิดห้องเรียนให้ผู้ปกครองเข้าชมผลงานของเด็กๆ จากการเรียนรู้แบบ โครงการ (Project Approach ) ซึ่งในแต่ละห้องเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องที่เด็กๆ อยากจะเรียนรู้ ตามหัวเรื่องดังนี้
- อ.1/1 เรื่องกล้วย
- อ.1/2 เรื่องใบไม้

- อ.1/3 เรื่องผัก
- อ.2/1 เรื่องดอกทานตะวัน
- อ.2/2 เรื่องแครอท
- อ.2/3 เรื่องสตอเบอรี่
- อ.3/1 เรื่องผลไม้
- อ.3/2 เรื่องสับปะรด
- อ.3/3 เรื่องสัตว์
พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของระดับปฐมวัย และยังมีกิจกรรมที่น่าติดตามอีกมากมาย บริเวณหน้าตึกพระวิสุทธิวงศ์


เข้าชมฟรีตลอดงาน!!!