ผู้เข้าชม : 882
เนื่องด้วยกองทุนสงเคราะห์ ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 จะจัดอบรมคอมพิเตอร์ระบบการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบ ONLINE ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต WEB APPLICATION ให้แก่โรงเรียนเอกชน
ขอให้โรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 17 ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ โรงเรียนละ 1 วัน
ตามรายละเอียดดังนี้
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > จดหมายจากกองทุนสงเคราะห์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบตอบรับ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 • ผู้เข้าชมวันนี้
  56
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  425
 • ผู้เข้าชมปีนี้
  4,501
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  86,379