ผู้เข้าชม : 832
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน (วังมนัส) ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลน

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง