ผู้เข้าชม : 567
ขอแสดงความชื่นชมในความสามารถ และยินดีกับความสำเร็จของ ด.ช.สิรภพ สงวนความดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง