ผู้เข้าชม : 1073

ชมฟรีตลอดงาน!

เชิญท่านผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ร่วมชมผลงานนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนแสงอรุณ ที่เกิดการจากเรียนการสอนแบบโครงการ (The Project Approach) และร่วมสนุกกับกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่

- สนุกกับการเรียนดนตรีและคอมพิเตอร์
- หนูน้อยนักอ่าน
- หนูน้อยนักวิทยาศาสตร์
- การละเล่นของเด็กไทย
- สนุกกับเกมสร้างสรรค์
- สนุกกับกิจกรรม Cooking
- สนุกกับกีฬาพาเพลิน
- หนูน้อยสร้างสรรค์งานศิลป์


ณ อาคารพระวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนแสงอรุณ
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 11.30 น.