ผู้เข้าชม : 268
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนแสงอรุณ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา และงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ บริเวณสนามโรงเรียนแสงอรุณ ซึ่งมีผู้ปกครองกว่า 500 ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ในการจัดงานปีนี้ โรงเรียนแสงอรุณได้จัดการแสดงชุด "The Amazing of Art" ซึ่งเป็นการแสดงชุดพิเศษที่ประกอบด้วยการขับร้องเพลงหมู่ ร่วมกับการบรรเลงดนตรีโดยวงโยธวาทิตและวงดนตรีไทย ผสมผสานกัับการวาดภาพบนผืนผ้าใบ และการแสดงนาฏศิลป์ไทย โรงเรียนแสงอรุณขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่เปิดโอกาสให้บุตรหลานของท่านได้ร่วมแสดงความสามารถในการแสดงชุดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณคุณอภิวัฒน์มงคล อิสระวรางกูร ที่สละเวลาให้ความช่วยเหลือคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมฝึกซ้อมและควบคุณการแสดงชุดนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คลิกที่นี่เพื่อชมกิจกรรม

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้คณิตศาสตร์ MATH Day Camp 2557 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในกิจกรรมทั้ง 10 ฐาน
ลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายป่าสักแคมป์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2557
โรงเรียนแสงอรุณเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนกวิทย์-คณิต, อังกฤษ-คณิต และภาษาอังกฤษ-จีน)สมัครเรียนได้ในเวลาทำการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไปหลักฐานประกอบการรับสมัคร- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดำ จำนวน 2 รูป- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และบิดา-มารดา- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลของนักเรียน (ถ้ามี)- ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ยกเว้นสมัครเข้าอนุบาล 1) เนื่องในโอกาสฉลอง 60 ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนแสงอรุณ รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นกรณีพิเศษ!!! ก่อน 30 ธันวาคม 2557 เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2465-0703
ติดต่อ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 • ผู้เข้าชมวันนี้
  56
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  425
 • ผู้เข้าชมปีนี้
  4,501
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  86,379