ผู้เข้าชม : 1798

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนแสงอรุณได้ส่งนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสน

ในการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย ทีมโรงเรียนแสงอรุณ ซึ่งประกอบด้วย
1) ด.ญ.อภิณห์พร ยิ่งสวัสดิ์ อ.3/3
2) ด.ญ.ภัทรธิดา ขันทอง อ.2/1
3) ด.ญ.ณัฐกฤตา กิตติถาวรวุฒิ อ.3/3
สามารถทำคะแนนได้ 85 คะแนน (อันดับที่ 18 ร่วม) ได้รับรางวัลเหรียญทอง
คุณครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้แก่ คุณครูชีวนรรห์ กุลสุขรังสรรค์, คุณครูนฤมล ผิวดำ, คุณครูสุทธิดา สว่างใจ และ คุณครูมณีพร เอื้ออรุณแสงใส

โรงเรียนแสงอรุณ ขอชื่นชมในความสามารถและความตั้งใจของตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแสงอรุณทุกคนในการร่วมการแข่งขันครั้งนี้