ผู้เข้าชม : 526

ตารางสอบการอ่านออก-เขียนได้
ระดับชั้น ป.1 –ป.4
---------------------------------

ระดับชั้น ป.1 –ป.2
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

08.30 –11.30 น. ฉบับที่ 1 การอ่านออกเสียง (ภาคปฏิบัติ)

พักกลางวัน

13.00 –13.30 น. ฉบับที่ 2 การอ่านรู้เรื่อง (แบบทดสอบ)

พัก

14.00 –14.30 น. ฉบับที่ 3 การเขียน (ฉบับ)

ระดับชั้น ป.3 –ป.4
วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

08.30 –11.30 น. ฉบับที่ 1 การอ่านออกเสียง (ภาคปฏิบัติ)

พักกลางวัน

13.00 –13.30 น. ฉบับที่ 2 การอ่านรู้เรื่อง (แบบทดสอบ)

พัก

14.00 –14.30 น. ฉบับที่ 3 การเขียน (ฉบับ)

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 • ผู้เข้าชมวันนี้
  56
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  425
 • ผู้เข้าชมปีนี้
  4,501
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  86,379