ผู้เข้าชม : 1668

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 กองลูกเสือโรงเรียนแสงอรุณ ได้จัดให้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนแสงอรุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม 2560) ณ สนามโรงเรียนแสงอรุณ โดยมีมาสเตอร์ชรัมพร อังคารชุน ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนแสงอรุณ เป็นประธานในพิธี และมาสเตอร์สรรเพชญ์ เกษบุตร ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับการสวนสนาม ซึ่งมีตัวแทนลูกเสือและเนตรนารีจากแต่ละเหล่า ได้แก่ ลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ลูกเสือและเนตรนารีสามัญเหล่าสมุทร ลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือและเนตรนารีสามัญเหล่าสมุทร เป็นกองร้อยสวนสนามในพิธีครั้งนี้

หลังเสร็จสิ้นพิธี ลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือและเนตรนารีสามัญเหล่าสมุทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เดินทางไปกราบถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกิจการลูกเสือไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้คณิตศาสตร์ MATH Day Camp 2557 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในกิจกรรมทั้ง 10 ฐาน
ลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายป่าสักแคมป์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2557
โรงเรียนแสงอรุณเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนกวิทย์-คณิต, อังกฤษ-คณิต และภาษาอังกฤษ-จีน)สมัครเรียนได้ในเวลาทำการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไปหลักฐานประกอบการรับสมัคร- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดำ จำนวน 2 รูป- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และบิดา-มารดา- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลของนักเรียน (ถ้ามี)- ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ยกเว้นสมัครเข้าอนุบาล 1) เนื่องในโอกาสฉลอง 60 ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนแสงอรุณ รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นกรณีพิเศษ!!! ก่อน 30 ธันวาคม 2557 เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2465-0703
ติดต่อ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 • ผู้เข้าชมวันนี้
  56
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  425
 • ผู้เข้าชมปีนี้
  4,501
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  86,379