ผู้เข้าชม : 1085

เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนแสงอรุณ ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงอาหารโรงเรียนแสงอรุณ

ต่อมาวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนแสงอรุณ ร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ในชุมชน จัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดบุปผารามวรวิหาร และวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ซึ่งได้ทำการเปิดกิจกรรม และตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา ณ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ โดยโรงเรียนแสงอรุณ ได้ส่งวงโยธวาทิต และคณะกลองยาวไปร่วมนำขบวนแห่เทียนพรรษาครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย


ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง