ผู้เข้าชม : 1030

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


- ชั้นอนุบาล 2-3 สอบวันที่ 27-28 กันยายน 2560
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ อ.2-3

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอบวันที่ 25, 26 และ 28 กันยายน 2560
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ป.1-ป.6

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สอบวันที่ 22, 25, 27 และ 29 กันยายน 2560
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ม.1-ม.3
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ม.4-ม.6


*ห้ามนักเรียนนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เครื่องคิดเลข นาฬิกาอัจฉริยะ หนังสือ สมุด หรือแผ่นกระดาษใดๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด