ผู้เข้าชม : 93
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพเพิ่มเติม