ผู้เข้าชม : 395
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนแสงอรุณได้ร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา เนื่องในโอกาส 250 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงกอบกู้เอกราช ซึ่งได้รับเกียรติจากพันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักในการดำเนินชีวิตในทางถูกต้อง พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ความกตัญญูต่อบิดามารดา ประเทศชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์คลิกที่นี่เพื่อชมภาพเพิ่มเติม