ผู้เข้าชม : 367
โรงเรียนแสงอรุณ ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนในระดับปฐมวัย หรือกำลังค้นหาโรงเรียนให้แก่บุตรหลาน ร่วมกิจกรรม Open Class ระดับปฐมวัย ประจำปี 2561 ชมผลงานจากกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย และร่วมสนุกกับกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกมากมาย ในวันเสาร์ที่่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 - 12.00 น.
กำหนดการ
07.30 – 08.30 น. ผู้ปกครองลงทะเบียน บริเวณโรงอาหารเล็ก อาคารบิตุเรศ
08.30 – 10.00 น. ชมการแสดงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นปฐมวัย โรงเรียนแสงอรุณ
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารพระวิสุทธิวงศ์
10.00 – 12.00 น. เยี่ยมชมผลงานของนักเรียน และร่วมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้
ณ ห้องเรียนระดับปฐมวัย และสนามหน้าอาคารพระวิสุทธิวงศ์ห้องแสดงผลงาน / ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ สถานที่
1 แสดงผลงานระดับชั้นอนุบาล 1 ห้องอนุบาล 1/1 (ชั้น 1อาคารพระวิสุทธิวงศ์)
2 แสดงผลงานระดับชั้นอนุบาล 2 ห้องอนุบาล 1/2
3 แสดงผลงานระดับชั้นอนุบาล 3 ห้องอนุบาล 1/3
4 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ บริเวณสนามหน้าอาคารพระวิสุทธิวงศ์ (ฝั่งประตู)
5 สนุกกับกิจกรรม Cooking บริเวณสนามหน้าอาคารพระวิสุทธิวงศ์
6 คอมพิวเตอร์พาเพลิน ห้องคอมพิวเตอร์ (ชั้น 2 อาคารพระวิสุทธิวงศ์)
7 ภาษาอังกฤษพาสนุก ห้องกิจกรรมอนุบาล
8 หนูน้อยสร้างสรรค์ บริเวณโรงอาหารเล็ก
9 กิจกรรมดนตรี “คีย์บอร์ด” ห้องเรียนคีย์บอร์ด (ชั้น 1อาคารพระวิสุทธิวงศ์)
10 นิทานหรรษา ห้องสมุดปฐมวัย (ชั้น 2 อาคารพระวิสุทธิวงศ์)
11 เขาวงกตมหาสนุก บริเวณสนามหน้าอาคารพระวิสุทธิวงศ์
12 กิจกรรมจับดีมีโชค ห้องเอนกประสงค์ (ชั้น 1 อาคารบิตุเรศ)

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0-2465-5336
LINE@: @SangArun
FB page: @Sang.Arun.School
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนแสงอรุณเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนกวิทย์-คณิต, อังกฤษ-คณิต และภาษาอังกฤษ-จีน)สมัครเรียนได้ในเวลาทำการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไปหลักฐานประกอบการรับสมัคร- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดำ จำนวน 2 รูป- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และบิดา-มารดา- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลของนักเรียน (ถ้ามี)- ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ยกเว้นสมัครเข้าอนุบาล 1) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2465-0703
โรงเรียนแสงอรุณเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 4 พิเศษ!!! โรงเรียนแสงอรุณรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นกรณีพิเศษ วันนี้ - 13 มกราคม 2560 เท่านั้น เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนขนาด 1 นิ้วครึ่ง 2 รูป ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จากโรงเรียนเดิม สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง(กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา) อย่างละ 1 ฉบับ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อของนักเรียน บิดา มารดา (ถ้ามี) ชั้นอนุบาล 1 ต้องมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 16 พ.ค. 60 สมัครหรือติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ ชั้น 2 ตึกคณาจารย์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-17.00 น. โทร. 0-2465-5336, 0-2890-0150 ต่อ 12 หรือ 0-2465-0703
โรงเรียนแสงอรุณเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 4 พิเศษ!!! โรงเรียนแสงอรุณรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 - 29 ธันวาคม 2558 เท่านั้น เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนขนาด 1 นิ้วครึ่ง 2 รูป ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จากโรงเรียนเดิม สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง(กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา) อย่างละ 1 ฉบับ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อของนักเรียน บิดา มารดา (ถ้ามี) ชั้นอนุบาล 1 ต้องมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 16 พ.ค. 56 สมัครหรือติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ ชั้น 2 ตึกคณาจารย์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-17.00 น. โทร. 0-2465-5336, 0-2890-0150 ต่อ 12 หรือ 0-2465-0703
ติดต่อ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 • ผู้เข้าชมวันนี้
  56
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  425
 • ผู้เข้าชมปีนี้
  4,501
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  86,379