ผู้เข้าชม : 317
โรงเรียนแสงอรุณ ได้ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. พร้อมเพรียงกับหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ โดยร่วมกันจัดกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

1. กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายในหลวง ได้แก่ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและสาธารณสถาน (ทำดีด้วยกาย)

2. กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน (ทำดีด้วยวาจา)

3. กิจกรรมอธิษฐาน ด้วยการทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนาแผ่เมตตา (ทำดีด้วยใจ)

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม