ผู้เข้าชม : 1213

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนแสงอรุณ จัดพิธีมิสซา เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบ 100 วันแห่งการสวรรคตของพระองค์ ณ วัดซางตาครู้ส โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมพิธีในครั้งนี้

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ