ผู้เข้าชม : 1491

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 กองลูกเสือโรงเรียนแสงอรุณ ได้จัดให้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนแสงอรุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม 2560) ณ สนามโรงเรียนแสงอรุณ โดยมีมาสเตอร์ชรัมพร อังคารชุน ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนแสงอรุณ เป็นประธานในพิธี และมาสเตอร์สรรเพชญ์ เกษบุตร ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับการสวนสนาม ซึ่งมีตัวแทนลูกเสือและเนตรนารีจากแต่ละเหล่า ได้แก่ ลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ลูกเสือและเนตรนารีสามัญเหล่าสมุทร ลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือและเนตรนารีสามัญเหล่าสมุทร เป็นกองร้อยสวนสนามในพิธีครั้งนี้

หลังเสร็จสิ้นพิธี ลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือและเนตรนารีสามัญเหล่าสมุทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เดินทางไปกราบถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกิจการลูกเสือไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่