ประเพณีถวายเทียนพรรษา 2560

วันที่ 12 ก.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 919

     

    เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนแสงอรุณ ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงอาหารโรงเรียนแสงอรุณ

     

    ต่อมาวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนแสงอรุณ ร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ในชุมชน จัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  วัดบุปผารามวรวิหาร และวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ซึ่งได้ทำการเปิดกิจกรรม และตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา ณ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ โดยโรงเรียนแสงอรุณ ได้ส่งวงโยธวาทิต และคณะกลองยาวไปร่วมนำขบวนแห่เทียนพรรษาครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย


ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้คณิตศาสตร์ MATH Day Camp 2557 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในกิจกรรมทั้ง 10 ฐาน
ลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายป่าสักแคมป์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2557
โรงเรียนแสงอรุณเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนกวิทย์-คณิต, อังกฤษ-คณิต และภาษาอังกฤษ-จีน)สมัครเรียนได้ในเวลาทำการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไปหลักฐานประกอบการรับสมัคร- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดำ จำนวน 2 รูป- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และบิดา-มารดา- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลของนักเรียน (ถ้ามี)- ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ยกเว้นสมัครเข้าอนุบาล 1) เนื่องในโอกาสฉลอง 60 ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนแสงอรุณ รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นกรณีพิเศษ!!! ก่อน 30 ธันวาคม 2557 เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2465-0703