ผู้เข้าชม : 507
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 น. โรงเรียนแสงอรุณ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
ต่อมาเวลา 8.30 น. จัดกิจกรรมงานเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยเชิญคุณแม่ของตัวแทนนักเรียนทุกระดับมาร่วมงาน เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกในพระคุณของคุณแม่มีต่อตัวนักเรียน ซึ่งโรงเรียนแสงอรุณได้จัดการแสดงต่างๆ ให้คุณแม่ที่มาร่วมงานได้ชม และมีตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับมากล่าวความรู้สึกที่มีต่อคุณแม่เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน อีกทั้งได้เชิญตัวแทนคุณแม่มากล่าวความรู้สึกที่มีต่อลูก ปิดท้ายด้วยการกล่าวคาถาบูชาแม่และนักเรียนได้มอบดอกมะลิให้แด่คุณแม่ของตนคลิกที่นี่เพื่อชมภาพเพิ่มเติม