ผู้เข้าชม : 232
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 แผนกปฐมวัย โรงเรียนแสงอรุณ ได้จัดงาน Open Class ระดับปฐมวัย ให้ผู้ปกครองเข้ามาชมผลงานของนักเรียน กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้ปกครองมีโอกาสร่วมปรึกษาหารือกับครูประจำชั้นในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียน โดยในปีนี้ได้จัดการแสดง 1 วันในแสงอรุณ ให้ผู้ปกครองและผู้ร่วมงานได้ชมบนเวทีห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารพระวิสุทธิวงศ์ และจัดฐานกิจกรรมต่างๆ บริเวณหน้าอาคารพระวิสุทธิวงศ์





ชมภาพเพิ่มเติมที่นี่