ผู้เข้าชม : 272
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (12 มกราคม 2562) ซึ่งนักเรียนชั้น ม.3 - ม.6 ได้จัดฐานเกมต่างๆ ให้นักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา และนักเรียนชั้น ม.1 - ม.2 ได้เล่นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชั้น

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
<