ผู้เข้าชม : 38
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนแสงอรุณได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา จากการแข่งขันครั้งนี้ ด.ญ.กุลภรณ์ โพธา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลชมเชย และ ด.ญ.กรวรรณ กำเนิดงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้คะแนนผ่านเกณฑ์มารฐาน




ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง