กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

วันที่ 31 ส.ค. 2557
ผู้เข้าชม : 1644

ระดับ วันสอบ ดาวน์โหลด
ปฐมวัย (อนุบาล)  1-2 ตุลาคม 2557 ตารางสอบ
ประถมศึกษา  26, 29 ก.ย. และ 1 ต.ค. 57 ตารางสอบ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 25, 26, 30 ก.ย. และ 2 ต.ค. 57 ตารางสอบ
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 25, 26, 29 ก.ย. และ 1 ต.ค. 57 ตารางสอบ

หมายเหตุ 
 - วันศุกร์ ที่ 3 ต.ค.57                        น.ร. ชั้น ป.5 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
 - วันอาทิตย์ ที่ 5- อังคาร ที่ 7 ต.ค. 57  น.ร. ชั้น ป.6 – ม.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
 - วันพฤหัสบดี ที่ 9 ต.ค. 57                น.ร. ชั้น ม.1 กิจกรรมค่ายสังคม-ไทย
 - วันพุธ ที่ 8 ต.ค. 57                         น.ร. ชั้น ม.1 – ม.6 ประกาศผลการเรียนซ่อมเสริม
 - วันพุธ ที่ 8 – อังคาร ที่ 14 ต.ค. 57     น.ร. ชั้น ม.1 – ม.6 เรียนซ่อมเสริม 
 - วันอังคาร ที่ 21 – พุธ ที่ 22 ต.ค. 57   น.ร. ชั้น ป.5 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง