เชิญผุ้ปกครองรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

วันที่ 20 ต.ค. 2557
ผู้เข้าชม : 1568โรงเรียนแสงอรุณ ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับ
ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
รับสมุดพกเพื่อรับทราบผลการเรียนของนักเรียน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557
เวลา 13.00 - 14.30 น.

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง