ผู้เข้าชม : 3101

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ระดับปฐมวัย (อนุบาล)* ดาวน์โหลด > ตารางสอบ
ระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลด > ตารางสอบ
ระดับมัธยมศึกษา ดาวน์โหลด > ตารางสอบ

*ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 มาเรียนวันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

กำหนดวันประกาศผลการเรียนซ่อมเสริมและเรียนซ่อมเสริม
- ป.4 – ป.6 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องเรียนซ่อมเสริม วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ( เวลา 07.45 น )
- ป.4 – ป.6 เรียนซ่อมเสริม วันจันทร์ที่ 9 – ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558
- ม.1 – ม.5 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องเรียนซ่อมเสริม วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ( เวลา 07.45 น )
- ม.1 – ม.5 เรียนซ่อมเสริม วันศุกร์ที่ 6 – ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น (รับสมุดพก) วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 (เวลา 8.10 – 11.00 น.)

กำหนดเปิดเรียนภาคฤดูร้อน วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 - วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

กำหนดวันซื้อหนังสือเรียน-อุปกรณ์การเรียนในปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 • ผู้เข้าชมวันนี้
  150
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  3,267
 • ผู้เข้าชมปีนี้
  5,820
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  92,199