ประกาศผลการสอบ National Test (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 12 พ.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 140
ประกาศผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559


คลิกที่นี่

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง