กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 มิ.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 924

กำหนดการสอบกลางภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  สอบวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560
ดาวน์โหลด > ตารางสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สอบวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560
ดาวน์โหลด > ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ดาวน์โหลด > ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

*ห้ามนักเรียนนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เครื่องคิดเลข นาฬิกาอัจฉริยะ หนังสือ สมุด หรือแผ่นกระดาษใดๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง