ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 04 ก.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 820

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


ชั้นอนุบาล 2-3  สอบวันที่ 27-28 กันยายน 2560
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ อ.2-3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  สอบวันที่ 25, 26 และ 28 กันยายน 2560
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ป.1-ป.6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สอบวันที่ 22, 25, 27 และ 29 กันยายน 2560
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ม.1-ม.3
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ตารางสอบ ม.4-ม.6


*ห้ามนักเรียนนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เครื่องคิดเลข นาฬิกาอัจฉริยะ หนังสือ สมุด หรือแผ่นกระดาษใดๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง