กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 28 พ.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 925

กำหนดการสอบกลางภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


- ชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  สอบวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สอบวันที่ 19, 20 และ 26 ธันวาคม 2560
 


*ห้ามนักเรียนนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เครื่องคิดเลข นาฬิกาอัจฉริยะ หนังสือ สมุด หรือแผ่นกระดาษใดๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง