กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 06 ม.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 742

กำหนดการสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น วันสอบ ตารางสอบ
อนุบาล 2-3 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 23, 26 และ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 22, 23, 27 กุมภาพันธ์ และ 2 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด
มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 22, 23, 27 กุมภาพันธ์ และ 2 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด
มัธยมศึกษาปีที่ 6 7, 8, 9 และ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องเรียนซ่อมเสริม ชั้น ป.4 - ม.6  วันที่ 8 มีนาคม 2561
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เรียนซ่อมเสริม                           วันที่ 9-15 มีนาคม 2561
   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เรียนซ่อมเสริม                             วันที่ 8-15 มีนาคม 2561

ประกาศผลการเรียน อ.1 - ม.5     วันที่ 21 มีนาคม 2561
 

*ห้ามนักเรียนนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เครื่องคิดเลข นาฬิกาอัจฉริยะ หนังสือ สมุด หรือแผ่นกระดาษใดๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง