ผู้เข้าชม : 56
นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
สามารถติดต่อคุณครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ ภายในเดือนสิงหาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศของ สสวท.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง