ผู้เข้าชม : 471

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 100 คะแนนเต็ม
วิชาคณิตศาสตร์
1. ด.ญ.ฐิตารีย์ ฉายศิริโชติ
2. ด.ญ.โชติกา วชิรศักดิ์สุนทร
3. ด.ญ.ปริยฉัตร เมธีกุล
4. ด.ช.วิศวะ จันทร์พิพัฒน์ผล
5. ด.ช.สมโชค ชาติดี
วิชาภาษาอังกฤษ
1. ด.ช.ปภาวิน ตรีฒาจารย์

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 • ผู้เข้าชมวันนี้
  56
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  425
 • ผู้เข้าชมปีนี้
  4,501
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  86,379