ผู้เข้าชม : 2044

คุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจประกอบวิชาชีพด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครู รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ยังไม่ได้รับการยกย่อง ได้เร่งพัฒนางานและพัฒนาตนให้เหมาะสมกับการเป็นครูดี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป
โอกาสนี้ ศาสตราภิชานทวีรัก เจริญสุข ผู้จัดการโรงเรียนแสงอรุณ ได้เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการก่อตั้งบำรุง เจริญสุข ให้เกียรติมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีแก่ท่านผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนแสงอรุณได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 17 ท่าน

คุณครูระรินทิพย์ สุทธินรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงอรุณ
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ผู้ประกอบวิชาชีพครู
คุณครูประไพ ตั้งศรีวิริยะกุล คุณครูณัฐผจง ทัศน์ประทุม
คุณครูสุณัฏฐา ภุมราพันธ์ คุณครูอโณทัย ภู่นันทพงษ์
คุณครูบุญมี แดงพลอย คุณครูภาวดี จันทร์เกตุเลี๊ยด มาสเตอร์ชรัมพร อังคารชุน คุณครูผาณิต อังคารชุน
คุณครูนิดา สุวรรณจินดา คุณครูเปรมยุดา หนูปั้น คุณครูพรสุวรรณ์ ไพศาลสมบัติรัตน์ คุณครูมาลัย รักษาวงศ์
คุณครูสุชาดา พานิชชอบ คุณครูชีวนรรห์ กุลสุขรังสรรค์
คุณครูชไมพร เมืองถ้ำ มาสเตอร์สมบัติ สุริรมย์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 • ผู้เข้าชมวันนี้
  56
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  425
 • ผู้เข้าชมปีนี้
  4,501
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  86,379