ผู้เข้าชม : 2035
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนแสงอรุณ ได้จัดกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ซึ่งเน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 8 ระดับชั้น และมีผลการการประกวด ดังต่อไปนี้
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ ป.5/2
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ ป.6/3
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ ม.1/2

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ ม.2/1
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ ม.3/2
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ ม.4/1-2
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ ม.5/3
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ ม.6/3

<<คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม>>

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้คณิตศาสตร์ MATH Day Camp 2557 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในกิจกรรมทั้ง 10 ฐาน
ลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายป่าสักแคมป์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ตระหนักถึงโทษหรือปัญหาของการสูบบุหรี่ ที่มีผลต่อสุขภาพของผู้สูบเองและผู้ที่ใกล้ชิด จึงได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองได้รับความรู้ โดยมีการจัด- ประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ชั้น ป.1-4- ประกวดแต่งคำขวัญในชั้นป.5-6- ประกวดจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในชั้น ม.1-3และชั้นม.4-6- จัดประกวดจัดทำบอร์ดให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ตลอดจนมีการแจกเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน
ติดต่อ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

 • ผู้เข้าชมวันนี้
  46
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้
  3,157
 • ผู้เข้าชมปีนี้
  3,157
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด
  107,317